Teisėjų, instruktorių, senjorų egzaminai vyksta vieną kartą metuose per LSKF teisėjų instruktorių seminarą. Laikantienji egzaminus, seminare privalo dalyvauti. Egzamino metu pateikiami klausimai.