Shotokan karatė stiliaus charakteristika, pagrindiniai terminai ir sąvokos

Shotokan karatė – hieroglifai Shoto pažodžiui – „pušys ir bangos“, Kan – „klubas“. Mokytojas rašydavo eilėraščius, mastė apie žmogaus ir gamtos harmoniją, puoselėjo pasaulinio humaniško karatė kūrėjo idėjas. G. Funakoshi pirmasis susistemino karatė veiksmus, praturtino Shotokan stiliaus arsenalą naujais kojų smūgiais, artimos kovos technika, paruošė sportinių varžybų taisykles. Shotokan karatė stiliaus išskirtinis bruožas yra kova iki vieno Ippon. Todėl treniruočių procese pagrindinis dėmesys skiriamas kiekvieno veiksmo ištobulinimui iki Či-Mei.

Shotokan stiliaus emblema – rate raudona saulė su baltu pusmėnuliu. Stiliaus toteminis simbolis – tigras su pakelta dešine letena. šio žvėries savybės – jėga, greitis, reakcija, lankstumas, vikrumas apibūdina Shotokan karatė stiliaus kovotojus. Ant Mokytojo kapo esantis užrašas „Karatė niekada nepuola“ pilnai atspindi stiliaus humaniškumą, karatė esmę.

Karatė do – tai karatekos gyvenimo kelias, kuriuo einama nuo naujoko karatė mokinio (Kiu) iki subrendusio karatė meistro (Siudzin) per Kihon, Kata, Kumite, įsisavinant karatė discipliną, kovos meno dvasią.

Dodžio – kovos meno pažinimo (įsisavinimo) vieta.
Dodžio etiketas – tradicinis karatė ritualas, karatė mokinio priesaika, elgesys ir tvarka treniruočių metu.

Karatė dvasia žūsta be etiketo (G. Funakoshi)

Shihan – karatė mokyklos, organizacijos, stiliaus įkūrėjas (tituluojamas nuo 5 Dan)
Sensei – karatė mokytojas. Tai asmenybė perteikianti kovos meno žinias, gyvenimiškąją patirtį karatė mokiniams (tituluojamas nuo 1 Dan)
Sempai – Karatė mokytojo asistentas, vyr. instruktorius, padedantis demonstruoti karatė veiksmus, pravesti užsiėmimus
Kohai – karatė mokinys
Karate Gi, Obi – karatekos kostiumas, diržas. Kiekvienas karatė instruktorius, mokinys privalo žinoti karatė gi nešiojimo, sulankstymo, diržo užrišimo būdus ir tradicijas. Japonijoje karatė mokiniai patys skalbiasi kimono ir tik baltas, švarus kimono atspindi švarią sąžinę, garbingus poelgius kovoje ir gyvenime.
Činden – klubo, dodžio šventovė
Či-Mei – lemiamas (mirtinas) veiksmas IPPON
Kime – maksimali jėgos koncentracija per trumpiausią laiką. Technika be kime neskaitoma tikra karatė technika
Makivara – Treniruoklis Kime ugdymui
Savikontrolė – sugebėjimas maksimalia Kime atliekamą karatė techniką sustabdyti prie gyvybiškai svarbių varžovo taškų
Oss – tradicinis karatė pasisveikinimas. Taip pat sakomas atliekant sunkius pratimus, reikalaujančius maksimalių valios pastangų
Kiai – kovinis riksmas mobilizuojant fizines ir dvasines jėgas technikos atlikimui, kovos dvasios išraiška.
Mokuso – meditacija, vidinis susikaupimas treniruotei, atsiribojimas nuo supančio Pasaulio

Rei – ritualinis pasisveikinimas
Dza-Rei – pasisveikinimas sėdint
Ritsu-Rei – ritualinis pasisveikinimas
Sei Kiai – atlikti techniką su kovos riksmu
Honze – tvirtas, nepalaužiamas kovotojo charakteris.
Siudzin – Karatė meistras.
Dan – meistro karatė laipsnis.
Kiu – mokinio karatė laipsnis.
Hadžime – pradėti
Jame – užbaigti
Tsuzukete – tęskite
Mokumate – išsirikiuoti
Joi – užimti pasiruošimo poziciją
Kamaete – užimti kovinę poziciją
Kurikai – pasikeisti vietomis
Jasume – poilsis
Mavate – pasisukti 180 laipsnių kampu
Tori – atakuojantis
Uke – besiginantis
It – vienas
Ni – du
San – trys
Si – keturi
Go – penki
Rok – šeši
Siti – septyni
Hati – aštuoni
Kiu – devyni
Dziu – dešimt