Close

Juodų diržų egzaminai

Juodų diržų egzaminai

Tarptautiniuose seminaruose Vroclave 1996-07-02 juodų diržų egzaminus išlaikė S. Irčinovas 2 Dan, A. Širokova 2 Dan, I. Liaudinskaitė 1 Dan, V. Karaliūtė 1 Dan, T. Mažeika 1 Dan, R. Piepolis 1 Dan, T. Martūnas, 1 Dan, V. Bukauskas 1 Dan, L. Grižaitė 1 Dan, L. Laniauskienė 1 Dan, S. Streikus 1 Dan.