Close

K. Funakoshi seminaras

K. Funakoshi seminaras

K. Funakoshi seminaras, egzaminai ir turnyras vyko Daugpilyje 1999-05 7-9 dienomis. Juodų diržų egzaminus išlaikė: M. Bartkevičius 2 Dan, G. Pačiuipis 2 Dan, M. Ratkevičius 1 Dan