Close

LSKF klubų konferencija

LSKF klubų konferencija

LSKF klubų konferencija:

  • Vykdytų LSKF renginių aptarimas
  • Naujų narių priėmimas
  • LSKF valdymo organų rinkimai
  • LSKF veiklos komisijų sudarymas ir tvirtinimas
  • LSKF įstatų papildymas, pagal LR asociacijų įstatymą, 2019 m. LR sporto įstatymą
  • Naujų LSKF tikslų, uždavinių iškėlimas