Close

Pagerbti LSKF vadovai

Pagerbti LSKF vadovai

Kovo 24 d. Kūno kultūros ir sporto departamente buvo pagerbti sporto veteranai ir nusipelnę sporto darbuotojai. „Tie žmonės, kurie daugelį metų vagojo sporto vagą, yra mūsų atrama. Kalbėdami apie sportininkus, visada prisimename jų pirmąjį trenerį, sporto mokyklą… Šiandien čia su mumis yra ir nusipelnę treneriai, ir aukštųjų mokyklų dėstytojai, ir sporto organizatoriai“, – sveikindamas susirinkusius jubiliatus kalbėjo KKSD gen. direktorius Algirdas Raslanas.

Už svarų indėlį į karatė sporto plėtrą Lietuvoje ir 55 metų sukakties proga  Kūno Kultūros ir Sporto Departamento sporto garbės kryžiumi apdovanotas Lietuvos Shotokan karatė Federacijos prezidentas, Lietuvos nusipelnęs karatė treneris Kazimieras Bartkevičius.

Už svarų indėlį į karatė sporto plėtrą Lietuvoje ir 50 metų jubiliejaus proga  Kūno Kultūros ir Sporto Departamento aukso medaliu apdovanotas Lietuvos Shotokan karatė Federacijos viceprezidentas, Lietuvos nusipelnęs karatė treneris Alfonsas Valuntonis.

Kovo 24 d. Kūno kultūros ir sporto departamente buvo pagerbti sporto veteranai ir nusipelnę sporto darbuotojai. „Tie žmonės, kurie daugelį metų vagojo sporto vagą, yra mūsų atrama. Kalbėdami apie sportininkus, visada prisimename jų pirmąjį trenerį, sporto mokyklą… Šiandien čia su mumis yra ir nusipelnę treneriai, ir aukštųjų mokyklų dėstytojai, ir sporto organizatoriai“, – sveikindamas susirinkusius jubiliatus kalbėjo KKSD gen. direktorius Algirdas Raslanas.

Už svarų indėlį į karatė sporto plėtrą Lietuvoje ir 55 metų sukakties proga  Kūno Kultūros ir Sporto Departamento sporto garbės kryžiumi apdovanotas Lietuvos Shotokan karatė Federacijos prezidentas, Lietuvos nusipelnęs karatė treneris Kazimieras Bartkevičius.

Už svarų indėlį į karatė sporto plėtrą Lietuvoje ir 50 metų jubiliejaus proga  Kūno Kultūros ir Sporto Departamento aukso medaliu apdovanotas Lietuvos Shotokan karatė Federacijos viceprezidentas, Lietuvos nusipelnęs karatė treneris Alfonsas Valuntonis.