Close

Shotokan karatė seminarai

Shotokan karatė seminarai

Shotokan karatė seminarai, egzaminai vyko Šiauliuose, Klaipėdoje, Panevėžyje, Vilniuje, Kaune. Pagrindinis seminaras – egzaminai vyko Kaune 1991-10-11 dienomis, vadovaujant LSKF kuratoriui W. Antoniak.