Close

LSKF Vykdomasis komitetas aptarė būsimus antro pusmečio renginius

LSKF Vykdomasis komitetas aptarė būsimus antro pusmečio renginius

Š.m. birželio 21 d. Kauno kovos menų akademijoje vyko LSKF Vykdomojo Komiteto posėdis. LSKF prezidentas Alfonsas Valuntonis atsakė į klausimus:

– Naujai kadencijai Jūs išrinktas LSKF prezidentu, kokios federacijos veiklos kryptys?

– Federacijos, kaip sporto organizacijos, pagrindinė kryptis, išlieka ta pati – ruošti aukšto  meistriškumo sportininkus, atstovauti šalį Pasaulio (WSKA), Europos (ESKA) čempionatuose, bei tarptautinėse varžybose. Kita ne mažiau svarbi kryptis – karatė kaip kovos meno propagavimas, kas apima tiek sveikatingumo, tiek sportinio ugdymo lygmenis

– Kaip vertinate Shotokan karatė stiliaus situaciją Lietuvoje?

– Lietuvoje yra per 30 klubų, kurie propaguoja Shotokan karatė stilių, tačiau jie atstovauja 5-6 organizacijoms, kurios veiklą vykdo pagal savo atskiras programas. Vienas iš tikslų ir būtų įtraukti visų klubų sportininkus į vieningą veiklą, kas sudarytų didesnę sportininkų konkurenciją, augtų patirtis ir meistriškumas.

– Kokia olimpinio sportinio karatė (WKF) įtaka federacijos veiklai?

– Sportinio karatė varžybų principas (taškų sistema) yra panaši, kaip ir Shotokan karatė stiliaus, todėl daugelis sportininkų dalyvauja abiejose rungtyse. Geriausi federacijos sportininkai išsikovoja vietas ir WKF karatė rinktinėje, bei atstovo šalį Pasaulio, Europos čempionatuose. Šios tendencijos laikysimės ir ateityje.

– Sėkmės įgyvendinat planus.

– Ačiū.